Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

Danh mục:

CV-CN1 - Server đặt tại VDC
Dung lượng: 300 MB
Băng thông: 10 GB
SQL Databases: 5
Sub-Domain: Không giới hạn
Add-on Domain: 2
Park Domain: Không giới hạn
CV-CN2 - Server đặt tại VDC
Dung lượng: 600 MB
Băng thông: 20 GB
SQL Databases: 7
Sub-Domain: Không giới hạn
Add-on Domain: 4
Park Domain: Không giới hạn
CV-CN3 - Server đặt tại VDC
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: 40 GB
SQL Databases: 10
Sub-Domain: Không giới hạn
Add-on Domain: 6
Park Domain: Không giới hạn
CV-CN4 - Server đặt tại VDC
Dung lượng: 2000 MB
Băng thông: 80 GB
SQL Databases: 15
Sub-Domain: Không giới hạn
Add-on Domain: 8
Park Domain: Không giới hạn

Chỉ đăng ký tên miền

Secure Transaction Tuân theo chính sách bảo mật thông tin. IP truy cập đặt hàng (35.172.224.102) đã được lưu lại trên hệ thống.

 

24/7 Technical Support

cloudviet - Live Support


Đăng nhập

  • Nhớ thông tin

Tìm kiếm

  •  

Giới thiệu | Liên hệ | Quy định sử dụng | Bảo mật thông tin