Quý khách có thế đăng ký tên miền cấp cao .VN.COM.VN v..v... thuộc Trung tâm quản lý tên miền Việt Nam VNNIC - Bộ Thông Tin và Truyền Thông trực tiếp tại ITVNN HOSTING.

ITVNN HOSTING là đại lý cung cấp tên miền Việt Nam chính thức của nhà đăng ký Mắt Bão. Domain của bạn có thể quản lý bởi ITVNN HOSTING , eNom Inc tại trang quản lý Control DNS.
TÊN MIỀN QUỐC TẾ - Đăng ký tại DirectI
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
.com/.net 250.000đ/năm Controlpanel quản lý tên miền http://domain.itvnn.net
.org/.info/.us/.biz 250.000đ/năm
.name 250.000đ/năm
.eu 250.000đ/năm
.tel 360.000đ/năm
.mobi 440.000đ/năm
.ws 440.000đ/năm
.in 350.000đ/năm
.asia 350.000đ/năm
.me 660.000đ/năm
.ca 350.000đ/năm
.co 640.000đ/năm
.cc 500.000đ/năm
.bz 500.000đ/năm
.tv 640.000đ/năm
.pro 360.000đ/năm
.club 380.000đ/năm
.ooo 680.000đ/năm
.xxx 2.200.000đ/năm
.sexy 460.000đ/năm
Chuyển tên miền từ nơi khác về ITVNN HOSTING:
Phí chuyển bằng phí gia hạn tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
Tên miền Việt Nam - Cấp 2 Được cung cấp Password và Controlpanel quản lý tên miền chuyên nghiệp như tên miền quốc tế http://dns.itvnn.net
.VN 350.000 đ 480.000 đ/năm
Tên miền Việt Nam - Cấp 3
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 350.000 đ 350.000 đ/năm
.edu.vn **/ .gov.vn *
.org.vn/ .ac.vn/ .info.vn
.pro.vn/ .health.vn/ .int.vn
.name.vn
200.000 đ 200.000 đ/năm
*  : Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
**: Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.
Phí chuyển đổi DNS tên miền Việt Nam: 180.000 đ/lần.
Trong trường hợp sử dụng DNS của ITVNN HOSTING, việc chuyển IP máy chủ là miễn phí.
Chuyển tên miền từ nơi khác về ITVNN HOSTING:
Phí chuyển bằng phí gia hạn tên miền
Giới thiệu | Liên hệ | Quy định sử dụng | Bảo mật thông tin