Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam tại ITVNN HOSTING.
1. Đối với tổ chức, công ty  
Điền vào bản khai mẫu có sẵn do ITVNN HOSTING cung cấp, ký tên và đóng dấu của tổ chức / công ty, sau đó scan bản khai và scan giấy phép kinh doanh cung cấp cho chúng tôi thực hiện đăng ký tên miền
2. Đối với cá nhân  
Điền vào bản khai mẫu có sẵn do ITVNN HOSTING cung cấp và ký tên, sau đó scan bản khai trên và scan CMND cung cấp cho chúng tôi thực hiện đăng ký tên miền

Quy định mới đối với domain quốc tế

1. Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

3. Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009


Hướng dẫn điền bản khai:

Chủ thể đăng ký cần điền vào các thông tin sau:

1. Tên miền đăng ký: Điền vào tên miền đã chọn (Không có www.) Ví dụ: ITVNN HOSTING

2. Máy chủ DNS chuyển giao: Điền vào tối thiểu 2 máy chủ DNS chuyển giao. Trong trường hợp chưa có máy chủ DNS chuyển giao có thể điền máy chủ DNS của ITVNN HOSTING (sử dụng máy chủ DNS của ITVNN HOSTING là hoàn toàn miễn phí)

   + Tên DNS Primary: NS1.ITVNN HOSTING
   + Địa chỉ IP: 112.78.8.112
   + Tên DNS Secondary: NS2.ITVNN HOSTING
   + Địa chỉ IP: 112.78.8.112

3. Chủ thể đăng ký tên miền:

   + Tên chủ thể: Tên công ty / tổ chức (VD: Công ty TNHH Sell Host Vietnam)
   + Tên giao dịch và tên viết tắt (VD: AIT Co., Ltd)
   + Địa chỉ liên hệ: Điền đầy đủ địa chỉ và thành phố, tỉnh (VD: 242 Trần Phú, TP. Pleiku, Gia Lai)
   + Số điện thoại / Fax
   + Email: Điền vào email của chủ thể, nếu chưa có email, có thể điền vào: [email protected]
   + Homepage: Trang Web của chủ thể, có thể bỏ trống

Giới thiệu | Liên hệ | Quy định sử dụng | Bảo mật thông tin