Phát triển website
Mỗi sản phẩm là sự kết tinh của tính mỹ thuật, sự sáng tạo và khả năng quản trị tùy biến mạnh mẽ. Bộ phận phát triển website của ITVNN HOSTING với kỹ năng chuyên môn vững vàng, bên cạnh sự phát triển không ngừng của các thế hệ web, chúng tôi luôn theo sát xu hướng công nghệ mới nhất, tạo ra những hệ thống web theo đúng tiêu chuẩn chung của thế giới. Ngoài ra, chúng tôi có những điều kiện riêng để tiếp cận và xây dựng hệ thống website cao cấp, chuyên sâu về kỹ thuật, ITVNN HOSTING có thể:

  • Tích hợp hệ thống tin tức, hệ quản trị nội dung và diễn đàn VBB
  • Xây dựng các mạng xã hội ảo, blog
  • Tích hợp trang nghe nhạc, chia sẻ video clip
  • Hệ thống CRM
  • Hệ thống xử lý, bóc tách email
  • Hệ thống Single SignOn
  • Hệ thống CMS
Giới thiệu | Liên hệ | Quy định sử dụng | Bảo mật thông tin